Δοσομετρικές αντλίες

Δοσομετρικές αντλίες

Αυτόματος έλεγχος – Δοσομέτρηση

Οι δοσιμετρικές αντλίες & Pool Manager του οίκου Etatron DS δίνουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική λύση σε επαγγελματίες και ιδιώτες για την χημική δοσιμέτρηση χλωρίου, pΗ, Redox αλλά και τον έλεγχο της χημικής ισορροπίας του νερού. Πλεονεκτήματα των δοσιμετρικών αντλιών και Pool Manager Etatron DS:

  • Συνεχής Δοσιμέτρηση
  • Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας
  • Χαμηλή θερμοκρασία λειτουργίας δίνοντας μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και αξιοπιστία του εξοπλισμού.
Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Balkan General Services