Προβολή όλων των 3 αποτελεσμάτων

  • Basic eOne

    Δοσιμετρική αντλία 1 έως 5 l/hr Ρύθμιση ροής από 0…100% 180 παλμοί το λεπτό Χειροκίνητος έλεγχος για την ταχύτητα ροής και για την συχνότητα δοσιμέτρησης Διαθέτει έναν μικροελεγκτή που ρυθμίζεται από έναν περιστροφικό διακόπτη Έλεγχος στάθμης δοχείου (προαιρετικός)
  • ΜΑ eOne

    Δοσιμετρική αντλία 1 έως 5 l/hr Ρύθμιση ροής από 0…100% Έως 300 παλμούς το λεπτό Underload Alarm Overload Alarm Χειροκίνητος έλεγχος για την ταχύτητα ροής και για την συχνότητα δοσιμέτρησης Διαθέτει έναν μικροελεγκτή που ρυθμίζεται από έναν περιστροφικό διακόπτη Έλεγχος στάθμης δοχείου (προαιρετικός) eOne MA Manual
  • ΜΑ/Α

    Αναλογική Δοσιμετρική αντλία 1 l/hr έως 10 l/hr. Ρύθμιση ροής από 0…100%
Style switcher RESET
Body styles
Color scheme