ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η εταιρεία μας (BGS)  έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015

ISO 9001:2015 διεθνές πρότυπο σύμφωνα με το οποίο καθορίζονται οι γενικές απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης ποιότητας.

ISO 14001:2015 διεθνές πρότυπο που προδιαγράφει τις απαιτήσεις ενώ παράλληλα παρέχει καθοδήγηση για την ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης που έχει σκοπό τον έλεγχο και περιορισμό των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων, των προϊόντων ή των υπηρεσιών μιας επιχείρησης στο περιβάλλον.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET
Body styles
Color scheme